Beskrivelse av Det prosjektløse prosjekts konstante potensiale - heretter omtalt som f

Fra vevsidene til språkrådet har vi hentet følgende definisjon (A):
prosjek´t n1 (frå lat., smh med *projisere)
1 plan for korleis eit større arbeid skal gjennomførast leggje opp eit forskingsp-
2 større planlagt tiltak som er el. har vore i arbeid leiaren for fiskerip-et i Kerala.

Fra våre egne vevsider har vi hentet følgende definisjon (B):
prosjek´tløst prosjek´t n1 (også fra lat., smh med *projisere)
1 manglende plan for hvordan et større eller mindre arbeid muligens skulle kunne komme til å bli gjennomført på legge opp et p.-løst internettp-
2 større eller mindre planløst tiltak som er el. har vært i arbeid de k-ansvarlige for det p.-løse p-et på internett.

f er både A og B:
- den manglende planen (B1) for hvordan et større planlagt tiltak (A2) skal gjennomføres
og
- plan (A1) for hvordan et større eller mindre planløst tiltak (B2) skal gjennomføres
eller
- det større planlagte tiltaket (A2) som har den manglende planen (B1)
og
- det større eller mindre planløse tiltaket (B2) som skal gjennomføres i tråd med planen (A1)

A1 + B1 = A2 + B2
A1 = (A2 + B2) - B1
A1/ A1 = ((A2 + B2) - B1)/A1
1 = ((A2 + B2) - B1)/A1
eller
((A2 + B2) - B1)/A1 = 1

f er å arbeide med og presentere nettstedet vårt, www.afterlove.org.
f er en strategi som skal garantere et fritt spillerom for innfall, påfunn og en upretansiøs utprøving av brukbarheten til fenomener som fascinerer.